Vítáme Vás na stránkách
ASOCIACE PRACOVNÍKŮ PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÝCH PORADEN, z.s. (ApPPP)

* * * AKTUÁLNÍ INFORMACE * * *   

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V měsíci listopadu 2018 zpracovala Rada ApPPP připomínky k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb., která byla v druhé půli listopadu konečně vydána do oficiálního připomínkového řízení.
Rovněž jsme se pokusili najít podporu našich návrhů - projednáno a přislíbena podpora: vedení OŠ KÚ Jihomoravského kraje, vedení OŠMS Moravskoslezského kraje, Mgr. V. Klaus - předseda školského výboru PS ČR, hejtman MS kraje prof. Vondrák, který je současně také předsedou komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a člen školského výboru v PS ČR.
Jednání a vzájemné konzultace probíhají s vedením Pedagogické komory z.s.

Zpracované připomínky k novele a návrhy úprav byly zaslány k rukám ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Plagy prostřednictvím jeho kanceláře, dále řediteli odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání Mgr. Faltýnovi, vedení Pedagogické komory z.s., vedení APSPC, náměstkyni NÚV PhDr. Zapletalové.

Naše zpracované připomínky a návrhy k novele vyhl. č. 27/2016 za ApPPP naleznete ZDE

Na stránce "Aktuality" naleznete přehled o dalších aktivitách Rady ApPPP za uplynulý rok 2018.


ApPPP je následnickou organizací Asociace poradenských pracovníků ve školství (APPŠ).
Sdružuje odborné pracovníky pedagogicko - psychologických poraden České Republiky. Napomáhá rozvoji poradenství, zabývá se problematikou činností poraden, reaguje na změny v legislativě, týkající se školství.
Zabývá se potřebami odborných pracovníků PPP, včetně otázek jejich vzdělávání a kvalifikace. Podílí se na tvorbě organizačních, koncepčních a metodických změn, týkajících se pedagogicko-psychologického poradenství v ČR.


RADA ApPPP

- Mgr. Soňa Baldrmannová, předsedkyně, členka Rady za Jihomoravský kraj, psycholog (baldrmannova@pppbrno.cz)
- Mgr. Jiří Novák, místopředseda, člen Rady za Moravskoslezský kraj, psycholog (reditel@pppnj.cz)
- Mgr. Pavla Kubíčková, místopředsedkyně, členka Rady za Prahu, speciální pedagog (kubickova@ppp10.eu)
- PhDr. Jaroslava Štětinová, tajemnice, členka Rady za Středočeský kraj, speciální pedagog (stetinova@pppsk.cz)
- Mgr. Lubomír Schneider, člen Rady za Olomoucký kraj, speciální pedagog (schneider@ppp-olomouc.cz)
- Mgr. Zbyněk Ořechovský, člen Rady za Zlínský kraj, psycholog (zbynek.orechovsky@poradnazl.cz)
- Mgr. Soňa Holá, členka Rady za Královehradecký kraj, psycholog (reditelka@pppkhk.cz)
- Mgr. Jana Hlavová, členka Rady za Liberecký kraj, speciální pedagog (hlavova@pppliberec.cz)
- Mgr. Helena Machová, členka Rady za Prahu, psycholog (machova.poradna9@seznam.cz)
- PaedDr. Romana Soukupová, členka Rady za Karlovarský kraj, speciální pedagog (rsoukupova@pppkv.cz)
- Mgr. Pavel Vácha, člen Rady za Jihočeský kraj, psycholog (reditel@pppcb.cz)
- PhDr. Irena Příkazská, členka Rady za Plzeňský kraj, psycholog (irena.prikazska@pepor-plzen.cz)

Prezentace je dle potřeby průběžně doplňována o další informace.


Optimalizováno pro Google Chrome a minimální rozlišení 1024x768. Průběžně aktualizováno!
Designed by (webmaster) © Miroslav Piňos