Vítáme Vás na stránkách
ASOCIACE PRACOVNÍKŮ PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÝCH PORADEN, z.s. (ApPPP)

* * * AKTUÁLNÍ INFORMACE * * *   

Přehled aktivit ApPPP

4. 1. 2022 - Vyjádření předsedkyně ApPPP v Učitelských novinách č. 1/2022 k institucionalizaci podpůrných
pedagogických pozic (Příspěvek s názvem: Jedna profese-dva modely)
Text zde: Učitelské noviny 1/2022


25. 1. 2022 - Rozhovor s předsedkyní ApPPP v Učitelských novinách č. 4/2022 k tematické zprávě ČŠI
Text zde: Učitelské noviny 4/2022


26. 1. 2022 - Předsedkyně ApPPP Mgr. Jana Hlavová se zapojila pracovní skupiny pro přípravu metodických materiálu
v návaznosti na institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic.
Podněty z MŠMT byly diskutovány přes Radní se členy ApPPP v jednotlivých krajích.
Výstupem byly podněty k MŠMT pro tvorbu metodiky.
Viz dokument ZDE


9. 2. 2022 - Druhé jednání pracovní skupiny k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic.
Byla projednávána oblast supervize, dále obsah pracovní smlouvy, náplně práce, smlouvy o spolupráci.
Materiály jsou zatím neveřejné.


9. 2. 2022 - Obě místopředsedkyně se zúčastnily jednání asociací SPC a PPP ke změně RVP ZV.
Výsledkem jednání je dopis adresovaný MŠMT.
Text zde: Revize RVP ZV - dopis ApPPP a ASPC


7. 3. 2022 - Na žádost MŠMT byly zaslány podněty pro metodiku pro ŠPZ ve vztahu k ukrajinským dětem a žákům.
Podpora pro ukrajinské děti, žáky a studenty a specifikace pro metodiku pro ŠPZ:
Text zde: ŠPZ - podpora pro žáky z UA


10. 3. 2022 - Třetí jednání pracovní skupiny k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic.
Byla projednávána smlouva o spolupráci. Materiály jsou zatím neveřejné.


7. 4. 2022 - Čtvrté jednání pracovní skupiny k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic - tvorba metodiky.
Byly projednány oblasti: Odborná kvalifikace pomáhajících profesí, Standardní činnosti pomáhajících profesí, Etický kodex, Materiální vybavení ŠPP, Prostorové vybavení, Materiální a technické vybavení.
Materiály jsou zatím neveřejné.


12. 4. 2022 - Hlasování Rady per rollam o přistoupení ApPPP k Partnerství 2030+ v roli Odborného Partnera.
Jednohlasně bylo přistoupení schváleno.
Jako zástupkyně ApPPP v pracovní skupině Wellbeing byla zvolna Mgr. Jitka Svátková.
Text zde: Partnerství 2030 Wellbeing


25. 4. 2022 - Jednání Rady ApPPP v Hradci Králové s hlavním tématem: Poradenské dny 2022.
Poradenské dny budou dvoudenní, uskuteční se 26. - 27. 9. 2022 v Olomouci.
Termín si můžete ve svých diářích rezervovat.


ApPPP je následnickou organizací Asociace poradenských pracovníků ve školství (APPŠ).
Sdružuje odborné pracovníky pedagogicko - psychologických poraden České Republiky. Napomáhá rozvoji poradenství, zabývá se problematikou činností poraden, reaguje na změny v legislativě, týkající se školství.
Zabývá se potřebami odborných pracovníků PPP, včetně otázek jejich vzdělávání a kvalifikace. Podílí se na tvorbě organizačních, koncepčních a metodických změn, týkajících se pedagogicko-psychologického poradenství v ČR.


RADA ApPPP

Prezentace je dle potřeby průběžně doplňována o další informace.


ASOCIACE PRACOVNÍKŮ PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÝCH PORADEN, z.s.