Vítáme Vás na stránkách
ASOCIACE PRACOVNÍKŮ PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÝCH PORADEN, z.s. (ApPPP)

* * * AKTUÁLNÍ INFORMACE * * *   

INFORMACE K PRŮBĚHU PROJEDNÁVÁNÍ PŘIPOMÍNEK
K NOVÉ METODICE NÚV PRO VYHODNOCOVÁNÍ PO

Aktuální informace z jednání vedení ApPPP s náměstkyní NÚV PhDr. J. Zapletalovou, k návrhu nové metodiky, která by měla specifikovat provádění vyhodnocování podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., §16 odst. 4 si můžete přečíst v tomto textu: Jednání ApPPP k metodice vyhodnocování

Připomínky ApPPP k připravované druhé novele vyhlášky č. 27/2016 Sb.: čtěte ZDE


ApPPP je následnickou organizací Asociace poradenských pracovníků ve školství (APPŠ).
Sdružuje odborné pracovníky pedagogicko - psychologických poraden České Republiky. Napomáhá rozvoji poradenství, zabývá se problematikou činností poraden, reaguje na změny v legislativě, týkající se školství.
Zabývá se potřebami odborných pracovníků PPP, včetně otázek jejich vzdělávání a kvalifikace. Podílí se na tvorbě organizačních, koncepčních a metodických změn, týkajících se pedagogicko-psychologického poradenství v ČR.


Rada ApPPP

- Mgr. Soňa Baldrmannová, předsedkyně, člen Rady za Jihomoravský kraj, psycholog (baldrmannova@pppbrno.cz)
- Mgr. Jiří Novák, místopředseda, člen Rady za Moravskoslezský kraj, psycholog (reditel@pppnj.cz)
- PhDr. Jaroslava Štětinová, tajemnice, člen Rady za Středočeský kraj, speciální pedagog (stetinova@pppsk.cz)
- Mgr. Lubomír Schneider, člen Rady za Olomoucký kraj, speciální pedagog (schneider@ppp-olomouc.cz)
- Mgr. Zbyněk Ořechovský, člen Rady za Zlínský kraj, psycholog (zbynek.orechovsky@poradnazl.cz)
- Mgr. Soňa Holá, člen Rady za Královehradecký kraj, psycholog (reditelka@pppkhk.cz)
- Mgr. Jana Hlavová, člen Rady za Liberecký kraj, speciální pedagog (hlavova@pppliberec.cz)
- Mgr. Helena Machová, člen Rady za Prahu, psycholog (machova.poradna9@seznam.cz)
- PaedDr. Romana Soukupová, člen Rady za Karlovarský kraj, speciální pedagog (rsoukupova@pppkv.cz)


Prezentace je dle potřeby průběžně doplňována o další informace.


Optimalizováno pro Google Chrome a minimální rozlišení 1024x768. Průběžně aktualizováno!
Designed by (webmaster) © Miroslav Piňos