Vítáme Vás na stránkách ApPPP

Vítáme Vás na stránkách
Asociace pracovníků Pedagogicko - psychologických poraden o.s. (ApPPP)

ApPPP je následnickou organizací Asociace poradenských pracovníků ve školství (APPŠ). Sdružuje odborné pracovníky pedagogicko-psychologických poraden České Republiky. Napomáhá rozvoji poradenství, zabývá se problematikou činností poraden, reaguje na změny v legislativě, týkající se školství. Zabývá se potřebami odborných pracovníků PPP, včetně otázek jejich vzdělávání a kvalifikace. Podílí se na tvorbě organizačních, koncepčních a metodických změn, týkajících se pedagogicko-psychologického poradenství v ČR.


Rada ApPPP

Na ustavujícím zasedání nově zvolené Rady ApPPP dne 18.6.2013 byla jednohlasně všemi členy zvolena předsedkyně: Mgr.Soňa Baldrmannová.
S vědomím Rady jmenovala nově zvolená předsedkyně místopředsedy:
PhDr. Petru Novotnou
a Mgr. Jiřího Nováka.
Tajemnicí
byla jmenována: PhDr. Jaroslava Štětinová

Aktuality

Poradenské dny v Seči 2014
naleznete
ZDEInformace Rady ApPPP

Jednání Rady
28.1.2014
zápis ZDE
Jednání Rady
2.10.2013
zápis ZDE
|   © 2007 - 2010 ApPPP   |